U hoeft maar 1 keer belasting te betalen over uw inkomsten of vermogen. Heeft u inkomsten uit het buitenland? Internationale afspraken bepalen in welk land u belasting betaalt. Is er een belastingverdrag, maar betaalt u toch dubbele belasting? Dan kunt u een onderlinge overlegprocedure starten.

Internationale belastingafspraken voorkomen dubbele belasting

Het is niet de bedoeling dat u meer dan 1 keer belasting betaalt over uw inkomsten of vermogen. Daarom hebben Nederland en België met een groot aantal landen belastingverdragen afgesloten. In een belastingverdrag staat welk land belasting mag heffen over uw inkomsten. U heeft te maken met belastingverdragen als u woont of werkt buiten Nederland of België. Of als u zaken doet met het buitenland.

Als er geen belastingverdrag is, geldt het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. In dit besluit staat hoe dubbele belasting voorkomen wordt als er geen belastingverdrag is. Dit geldt bijvoorbeeld bij inkomens uit ontwikkelingslanden.

Aftrek voorkoming dubbele belasting

De Belastingverdragen of het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 bepalen welk land over welke inkomsten belasting mag heffen. Woont u in Nederland of België en heeft u inkomsten, vermogen of bezit in het buitenland? Dan geeft u in uw belastingaangifte alle inkomsten aan (wereldinkomen). Om te voorkomen dat u daardoor in meerdere landen belasting moet betalen, heeft u in Nederland en België recht op een vermindering van de verschuldigde inkomstenbelasting. Dit heet aftrek voorkoming dubbele belasting.

Daarvoor zijn 2 methodes:

  • vrijstellingsmethode
  • verrekeningsmethode

Welke regels van toepassing zijn, hangt onder andere af van:

  • het land van waaruit de inkomsten komen

2)   het soort inkomen.

Toch dubbele belasting?

Betaalt u over een inkomen toch dubbel belasting, terwijl er een belastingverdrag is? Dan kunt u een onderlinge overlegprocedure starten. Daarin overleggen Nederland en België met het andere land om samen tot een oplossing te komen. De procedure van een geschil staat in het Besluit onderlinge overlegprocedures.